А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Склад виконкому Тернівської районної у місті ради

опубліковано: 02 грудня 2015 оновлено: 16 грудня 2020
1. Богатирьов Андрій Валерійович директор ТОВ «ПІВНІЧАВТО», член виконкому
2. Лузан Світлана Юрїївна вчитель Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №117 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, член виконкому
3. Головата Алла Анатоліївна начальник служби у справах дітей виконкому Тернівської районної у місті ради, член виконкому
4. Колісник Євгенія Леонідівна завідувач комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №220 комбінованого типу» Криворізької міської ради, член виконкому
5. Корнєва Альона Олександрівна директор Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, член виконкому
6 Кривошеїн Сергій Васильович

начальник управління бюджетування ремонтів ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», член виконкому

7 Кушнір Сергій Іванович

заступник голови Тернівської районної у місті ради, член виконкому

8 Недоступ Антон Ігорович

голова Тернівської районної у місті ради, член виконкому

9 Окунєва Марія Іванівна керуюча справами виконкому Тернівської районної у місті ради, член виконкому
10 Рзаєв Рамзі Абдулахат огли

тимчасово не працюючий, член  виконкому

11 Сахно Віолетта Анатоліївна викладач Відокремленого структурного підрозділу «Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету», член виконкому

ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради Розділ І . Загальні положення 1.1. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради ( надалі – виконавчий комітет районної у місті ради) є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється на строк її повноважень. Після закінчення повноважень районної у місті ради, голови районної у місті ради виконавчий комітет районної у місті ради здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету районної у місті ради. 1.2. Виконавчий комітет районної у місті ради у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про державну мовну політику», іншими законами та постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, рішеннями Криворізької міської ради та районної у місті ради, їх виконкомів, розпорядженнями міського голови та голови районної у місті ради, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, цим Положенням. 1.3. Виконавчий комітет районної у місті ради є юридичною особою і наділяється цим Положенням повноваженнями, в межах яких діє самостійно, несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Виконавчий комітет районної у місті ради має гербову і інші печатки, штампи, бланки, рахунки в установах банків і інші необхідні реквізити юридичної особи. Юридична адреса: 50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Короленка, будинок 1а. 1.4. Повне найменування виконавчого комітету: Українською мовою: Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради. Російською мовою (за необхідності): Исполнительный комитет Терновского районного в городе совета. Скорочене найменування виконавчого комітету: Українською мовою: Виконком районної у місті ради. Російською мовою (за необхідності): Исполком районного в городе совета. 1.5. Виконавчий комітет районної у місті ради є колегіальним виконавчим органом районної у місті ради, який організує та забезпечує управління в районі. Кількісний склад виконавчого комітету районної у місті ради визначається та затверджується районною у місті радою. Персональний склад виконавчого комітету районної у місті ради затверджується рішенням районної у місті ради за пропозицією голови районної у місті ради. 1.6. Виконавчий комітет районної у місті ради утворюється у складі голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради, керуючого справами виконавчого комітету районної у місті ради, керівників структурних підрозділів виконавчих органів районної у місті ради, спеціалістів галузевих напрямків виконкому районної у місті ради та інших осіб. 1.7. Очолює виконавчий комітет районної у місті ради голова районної у місті ради. 1.8. Організація та порядок роботи виконавчого комітету районної у місті ради визначаються Регламентом виконавчого комітету районної у місті ради. 1.9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету районної у місті ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах районної у місті ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету районної у місті ради, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету районної у місті ради, за рахунок районного у місті бюджету. 1.10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету районної у місті ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 1.11. Виконавчий комітет районної у місті ради підзвітний і підконтрольний Тернівській районній у місті раді, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний міській раді та її виконавчому комітету, міському голові, відповідним органам виконавчої влади. 1.12. До складу виконавчого комітету районної у місті ради не можуть входити депутати Тернівської районної у місті ради, крім голови районної у місті ради та його заступника. ІІ. Повноваження виконавчого комітету районної у місті ради 2.1. Виконавчий комітет районної у місті ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів районної у місті ради, а також повноважень, делегованих виконавчому комітету районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів». 2.2. Виконавчий комітет районної у місті ради уповноважений вирішувати питання: - у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; - у галузі бюджету, фінансів; - у сфері державної регуляторної політики; - у галузі управління комунальною власністю; - у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного господарства, громадського харчування, транспорту і зв’язку; - у галузі будівництва; - у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; - у сфері соціального захисту населення; - у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; - у галузі зовнішньоекономічної діяльності; - у галузі оборонної роботи; - адміністративно-територіального устрою; - щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; - у сфері інформатизації та комп’ютеризації; - відзначення нагородами з нагоди державних та професійних свят. 2.3. Виконавчий комітет районної у місті ради в межах своїх повноважень приймає рішення, які є обов’язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району, крім рішень, які носять регуляторний характер. Рішення виконавчого комітету районної у місті ради приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету районної у місті ради і підписуються головою районної у місті ради. У разі незгоди голови районної у місті ради з рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, голова районної у місті ради може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд районної у місті ради. Розділ ІІІ. Організація роботи виконавчого комітету районної у місті ради 3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету районної у місті ради є його засідання. 3.2. Засідання виконавчого комітету районної у місті ради скликаються головою районної у місті ради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником голови районної у місті ради (який на даний час виконує його обов’язки) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету районної у місті ради. Розділ ІV. Відділи, управління та інші виконавчі органи районної у місті ради 4.1. Районна у місті рада у межах затверджених нею структури і штатів створює відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання її виконавчих органів. 4.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи районної у місті ради є підзвітними і підконтрольними районній у місті раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, голові районної у місті ради. 4.3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів районної у місті ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. 4.4. Положення про відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету районної у місті ради затверджуються районною у місті радою.