А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Перелік послуг

опубліковано: 02 листопада 2015 оновлено: 22 березня 2021

Послуги, що надаються виконкомом Тернівської районної у місті ради

через Центр адміністративних послуг «Віза»

(вул. Короленка, буд. 1А, каб.129,    e-mail: viza@kr.gov.ua)

№ 

 Назва послуги

 Бланки заяв

Зразки заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-01

Обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень

Бланк заяви

 Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-02

Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень

Бланк заяви

 Зразок заяви 

 Інформаційна картка

 Технологічна картка 

17-03 

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3 ДФ)

Бланк заяви

 Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-04

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 Бланк заяви

 Зразок заяви

Інформаційна картка 

 Технологічна картка

17-05

Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконкомі районної в місті ради

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-06

Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду

 Бланк заяви

 Зразок заяви 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-07 

Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло державного житлового фонду

Бланк заяви 

 Зразок заяви

 Інформаційна картка

Технологічна картка

17-08

Видача ордера на жиле приміщення

Бланк заяви

Зразок заяви

 Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-09

Видача ордера на службове жиле приміщення

 Бланк заяви

 Зразок заяви 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-10

Видача ордерів (подовження терміну дії) на житлову площу в гуртожитку

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-11

Видача ордерів (подовження терміну дії) при здійсненні обміну квартир державного житлового фонду

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-12

Унесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка 

Технологічна картка

17-13

Погодження унесення змін до договору найму житла

Бланк заяви 

 Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-14

Включення та виключення квартир з числа службових

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-15 

Визнання житлового будинку (квартири) і гуртожитків непридатними для проживання

 Бланк заяви

 Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-16

Установлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

 Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка 

Технологічна картка  

17-17 

Завірення декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

Бланк заяви 

Зразок заяви  

 Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-18 

Анулювання декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

Бланк заяви 

Зразок заяви  

 Інформаційна картка 

 Технологічна картка

17-19

Оформлення спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за вирощування молодняка великої рогатої худоби

 Бланк заяви

 Зразок заяви

Інформаційна картка 

 Технологічна картка

17-20 

Унесення змін, доповнень до декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на відведених земельних ділянках)

 Бланк заяви

Зразок заяви  

Інформаційна картка  

Технологічна картка  

17-21 

Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло

 Бланк заяви

 Зразок заяви 

Інформаційна картка  

Технологічна картка  

17-22

Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-23

Установлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-24

Перевірка цільового витрачання аліментів

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-25

Вирішення спору між батьками щодо зміни прізвища малолітньої дитини

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-26

Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка 

Технологічна картка

17-27

Визначення місця проживання малолітньої дитини в разі вирішення спору між батьками

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-28

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-29

Надання інформації про перейменування/правопис назви вулиці (провулку)

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-30

Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

17-31

Легалізація органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-32

Узгодження статутів (положень) громадських формувань з охорони громадського порядку в районі

Бланк заяви 

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-33

Видача довідки про роботу колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка 

17-34

Видача довідки про доходи колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

Бланк заяви

Зразок заяви 

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-35

Присвоєння (зміна) адреси об'єкта будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-36

Присвоєння (зміна) адреси об'єкта нерухомого майна після прийняття його в експлуатацію

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-37

Зміна адреси об'єкта нерухомого майна в разі:

- зміни в адміністративно-територіальному устрої;

-зміни назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економіч­ного, природно-заповідного чи іншого такого об'єкта;

- об'єднання та поділ вулиць;

- упорядкування нумерації об'єкта нерухомого майна

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-38

Зміна адреси об'єкта нерухомого майна в разі об'єднання, поділу об'єкта нерухомого майна, виділення частки з об'єкта нерухомого майна

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-39

Узяття громадян на соціальний квартирний облік

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-40

Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного житлового фонду

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-41

Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-42

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-43

Узяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-44

Укладання (подовження терміну дії) договору найма житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-45

Узяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-46

Укладення договору найма соціального житла

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

17-47

Реєстрація пасік

Бланк заяви

Зразок заяви

Інформаційна картка

Технологічна картка

1.  ТК 17-02

2.  ІК 17-02

3.  заява 17-02